גבעת התאנה, אפרת, גוש עציון
Program for English Speakers
No
Gender
Boys
Type of School
Mamad-Torani
Grades
Ninth-Twelfth Grade