גבעת התאנה, ת.ד. 1043
Program for English Speakers
No
Gender
Boys
Type of School
Mamad-Torani
Grades
Seventh-Twelfth Grade