ירושלים 1 כפר בתיה, רעננה
Program for English Speakers
No
Gender
Coed-Separate
Type of School
Mamad-Torani
Grades
First-Sixth Grade