ועדת הבחירה המיוחדת של פרס בוני ציון מורכבת מנבחרי ציבור המובילים והמשפיעים בתחומם.

Print Friendly, PDF & Email