רופאים עולים

בעקבות המחסור ברופאים הצפוי בשנים הבאות בארץ, “נפש בנפש” בשיתוף עם קרן מורשה, השיקו את תכנית המענקים לרופאים, שמטרתה להביא ארצה רופאים מצפון אמריקה ומאנגליה. בשנים האחרונות עלו במסגרת “נפש בנפש” יותר מ 200- רופאים. רוב הרופאים העולים, הינם בעלי תחום התמחות ברפואה, ואלו מועסקים בבתי החולים, בקופות החולים ובסקטור הפרטי.

בשנים האחרונות “נפש בנפש” העניקה מענקים משופרים לרופאים ורופאות בכדי לעודד את עליית הרופאים ארצה, ובכדי לסייע לרופאים בתחילת דרכם המקצועית בישראל. כמו”כ, “נפש בנפש” מציעה סיוע וייעוץ בכל הקשור להליכי הרישוי של הרופאים- בקבלת רישיון כללי ברפואה ממשרד הבריאות, ובקבלת הכרה בהתמחות מההסתדרות הרפואית.