קהילה וחינוך

edu2

על מנת לסייע לעולים במציאת קהילה מתאימה עבורם, הקים ארגון “נפש בנפש” מאגר קהילות מקוון בו יכולים העולים לעיין ולהתרשם מאפשרויות הקליטה בערים וביישוביים השונים ברחבי הארץ. נציגי ארגון “נפש בנפש” נמצאים בקשר מתמיד עם העיריות והמועצות המקומיות על מנת לסייע לעולים ולהבטיח את קליטתם המוצלחת בארץ. “נפש בנפש” מדריך את העולים טרם עלייתם בהבנת מערכת החינוך הישראלית ובמציאת מסגרת חינוכית מתאימה. הרכזים האזוריים מפתחים יחד עם בתי הספר השונים ומשרד החינוך תכניות לימודיות המתמקדות בצרכים הייחודיים של העולים ובשילובם החברתי והחינוכי. ליווי המשפחות נמשך עד להסתגלותם המלאה בבתי הספר ובקהילה.