עלייה וקליטה

s_klita_fam

מחלקת הפוסט-עלייה של “נפש בנפש” מתמקדת בהבטחת שגשוגם של העולים בישראל, ומציידת אותם בכלים המתאימים שיאפשרו להם לבנות חיים מוצלחים עבורם ועבור בני משפחתם.
במסגרת המאמץ לזהות מראש את הצרכים הסוציאליים של העולים ולטפל בהם באופן יזום, חילק ארגון “נפש בנפש” את המדינה לאזורים, כאשר לכל אזור מצוות עובד סוציאלי אזורי שתומך בעולה ומסייע לו להשתלב בסביבה החדשה.
בכל שנה, ארגון “נפש בנפש” מתאם עבור העולים למעלה מ-130 תכניות חברתיות וחינוכיות ברחבי המדינה
התכניות של “נפש בנפש” מושתתות על כמה קטגוריות בסיסיות: קליטה ותמיכה, מערכת החינוך, טיפול רפואי, מימון, נדל”ן, דינמיקה משפחתית או שירות צבאי ולאומי. ישנן גם פעילויות להשתלבות חברתית בארץ כגון: טיולים, ביקורים במוזיאונים, סקי, שייט, ערבי משחק וכדומה, אשר מעניקים לעולים סביבה מושלמת כדי להרחיב ולהעמיק את הקשרים החברתיים שלהם ולקבל תמיכה הדדית.
“נפש בנפש” מקיים שיחה חודשית עם כל עולה בשנתו הראשונה בישראל
מטרתו העיקרית של הארגון היא לזהות מראש ובאופן יזום את הקשיים עמם מתמודדים העולים לפני שהם מחמירים. לשם כך, צוות של יועצי קליטה מקיים שיחת טלפון חודשית עם העולים שבמהלכה הם נשאלים אודות השתלבותם, הסתגלותם ומידת הצלחתם “לנווט” ב”מערכת הישראלית”. צוות “נפש בנפש” מציע לעולים תמיכה וייעוץ, ובנוסף מחבר אותם עם מקורות חיוניים בקהילותיהם. בנוסף, ישנו צוות מקצועי של עובדים סוציאליים שמתערב בעת הצורך כדי לתמוך בעולה בהתמודדותו עם האתגרים בקליטתו, ופועל במטרה ללוות ולגשר בין העולה החדש לבין המשאבים הרלוונטיים העומדים לרווחת הפרט בישראל.