שירותי עלייה וקליטה2017-06-18T14:30:42+00:00

מחלקת ה"פוסט עלייה" של ארגון נפש בנפש נועד כדי להבטיח את שגשוגם של העולים בישראל, ולספק להם את הכלים הדרושים כדי להתחיל חיים חדשים ומוצלחים עבורם ועבור משפחתם.

על מנת לענות על הצרכים החברתיים של העולים, "נפש בנפש" מקצה אנשי צוות ייעודיים להציע הדרכה ולסייע לעולים להשתלב בסביבה החדשה שלהם. כמענה לגידול במספר קהילות העולים ברחבי הארץ, הוקמו שני מרכזי עלייה חדשים בכרמיאל ובתל-אביב, בנוסף למשרד הראשי בירושלים, המשרד בבאר-שבע ומרכז NBN-FIDF לחיילים בודדים בתל -אביב.